Atasözler

A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö S T U Y
 
A
Ağaca çıkan keçinin dağa bakan oğlağı olur.
Aç bırakma hırsız, çok söyleme yüzsüz edersin.
Aptaldan paşa, tahtadan maşa olmaz.
At devlet, koyun berekettir.
Ali'nin kılıcından şaşma,Hüseyin'in yolundan çıkma.
At tepişir, katır tepişir, arada eşşek ölür.
Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını satın almış.
 
B
Bereket harman bereketidir.
Bükemediğin eli öpeceksin.
 
C
Cin diyen hocadan, kum çiyniyen hacıdan kork.
Can çıkmayınca huy çıkmaz.
 
Ç
Çalı iken çıt demeyen, hezen iken küt demez.
Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
Çivi çıkar ama iz kalır.
Çok söz yalansız olmaz.
Çok gezen tavuk bela getirir.
 
D
Deli eşşekten akıllı sıpa olmaz.
Düğüne giden oynar, ölüye giden ağlar.
Deli deliden imam ölüden hoşlanır.
 
E
El atına binen tez iner.
Elin ..kiynen gerdeğe girilmez.
El elin eşşeğini türkü çağırarak ararmış.
Eline, diline, beline sahip ol.
Elde yiyen yolda aç kalır.
Eğri otur, doğru konuş.
Er açılmayan ev kapısından hayır gelmez.
Eşşeğin kazancı at için.
 
F
Fazla aş ya karın ağrıtır ya baş.
Fukara hırsızlığa gitmiş, ay ilk akşamdan doğmuş.
 
G
Göz doyacağı aşı bilir.
Gökten ne yağmadıki yer onu götürmesin.
Gün ola harman ola.
 
H
Hacıdan hocadan karanlık geceden kork.
Haksızlığa karşı savaşmayan şerefini yitirir.
Hasta olan, anam gibi şişer ölür.
Herkesin ipi ile kuyuya inilmez.
 
I - İ
Isıracak it diş göstermez.
İki kapıya ürüyen it aç kalır.
İtaatin ekildiği tarladan isyan biçilir.
İt iti ısırmaz.
İyi söz gönlün yaylasıdır.
 
K
Kasap beğendiği deriyi yere çalarmış.
Kedi evine köpek sahibine bağlıdır.
Kimse sevdiğine sirkeli demez.
Korkarak savaşa giden alnının çatından vurulur.
Kör köre cırt gözüne demiş.
Körler diyarında şaşı padişah olurmuş.
Kul bunalmayınca Hızır yetişmez.
Kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmaz.
 
M
Mal sahibine benzermiş.
Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
 
N
Neyine gerek aş pişirmek, tuzunu çok koyup karın şişirmek.
Ne oldum deme ne olacağım de.
Ne umarsın bacından bacın ölür acından.
 
O- Ö
Oğlan babadan beller oba gezmeyi,
kız anadan beller sofra düzmeyi.
On düşün bir konuş.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
Ölenle ölünmez.
Öne düşen yolu bilir.
 
S
Sabreden derviş muradına ermiş.
Sağır duymaz yakıştırırmış.
Sahtekardan dost, ayıdan post olmaz.
Sel gider kum kalır.
 
T
Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
Teklifsiz varan döşşeksiz oturur.
 
U
Ulu sözü dinllemeyen uluya kalır.
Ummadık taş baş yarar.
Utan utanmadan, kork korkmadan.
 
Y
Ya fethi ya fethim.
Yaydan fırlayan ok geri dönmez.
Yaş deriye ne koysan onu alır.
Yoksulun yüzü soğuk olur.
Yerdeki yüze kimse bakmaz.
Yiğit at kendine kamçı vurdurmaz.